Magus Thor'rauna - High Priest of Satan of S. Africa
Home   Articles   1st Chapter   The Book   Updates
You are here: 1st Chapter
Magus - Chapter 1

Special permission is granted by the author for everyone visiting this site to freely download and make copies of the first
chapter for friends, family and whosoever may need help, advice and prayer to find Jesus Christ!

 1. Adobe Acrobat readers click here to read the first chapter of Magus Thor'rauna.
  (Will open in a new window.)
 2. Microsoft Word readers click here to read the first chapter of Magus Thor'rauna.
  (Will open in a new window.)

Spesiale toestemming word verleen deur die skrywer vir enige iemand wat hierdie webtuiste besoek om kopiee af te laai vir vriende, familie en wie ook al mag hulp, advies en gebed soek om Jesus Christus te vind!

 1. Afrikaanse lesers gaan hier vir Adobe Acrobat formaat om die eerste hoofstuk van Magus Thor'rauna te lees.
  (Sal in `n nuwe venster oopmaak.)
 2. Afrikaanse lesers gaan hier vir Microsoft Word formaat om die eerste hoofstuk van Magus Thor'rauna te lees.
  (Sal in `n nuwe venster oopmaak.)